Werkwijze

De eerste stap om naar een succesvol ontwerp en inrichting van uw project te komen is een eerste, vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we u willen leren kennen en onze diensten voor stellen. Het doel van deze bespreking is om uw visie, behoeften en uitdagingen te begrijpen, alle eisen en beperkingen te identificeren en te zoeken naar een ideale organisatie. Alle informatie die we van u te weten komen zal ons helpen in de volgende stappen. Indien mogelijk wordt dit eerste gesprek gekoppeld aan een plaatsbezoek.
Op basis van onze eerste gesprekken en de hierbij verzamelde informatie stellen we een behoefteanalyse en een eerste studie van de omvang der werken voor. Dit alles wordt gepresenteerd in een samenwerkingsvoorstel waarin ook onze tarieven worden bepaald. Na uw goedkeuring wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt zodat we van start kunnen gaan met deze nieuwe uitdaging.
De beschikbare ruimte wordt geoptimaliseerd in functie van de eerder gemaakte behoefteanalyse. Er wordt zowel een 2D voorontwerp gemaakt als een 3D uitwerking van het ontwerp. De huidige en toekomstige toestellen en behandeltafels,  het los en vast meubilair worden in de beschikbare ruimte geplaatst met als uiteindelijk doel de efficiëntie en de bruikbaarheid te maximaliseren. Het maatwerk, de kleuren en de materialen van uw medische praktijk worden bepaald zodat we tot een professioneel geheel kunnen komen. Het dossier wordt volledig uitgewerkt zodat u zich een idee kunt vormen hoe uw praktijk er na de werken uit zal zien.
Indien vereist wordt een administratief dossier opgemaakt tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Dit is onder andere noodzakelijk bij aanpassingen aan de hoofdconstructie van een bestaand pand, wanneer een aanbouw dient te worden gerealiseerd en uiteraard wanneer een nieuwbouw wordt voorzien.
Vanuit het voorontwerp worden uitvoeringsplannen opgemaakt. Alle details worden uitgetekend en de vereiste technieken, stabiliteit, energieprestatie-eisen worden bepaald. Samen met deze uitvoeringsplannen worden een gedetailleerde meetstaat en de technische lastenboeken opgemaakt zodat het project kan aanbesteed worden bij diverse aannemers. De offertes van de aannemers worden gecontroleerd op hun volledigheid en worden vergeleken met elkaar zodat de beste bouwpartners kunnen gekozen worden. Architime staat in voor het opmaken van de aannemingsovereenkomsten waarbij u als bouwheer steeds centraal staat.
Uw projectleider bij Architime coördineert de werken van bij de ontwerpfase tot en met de oplevering. De werkzaamheden worden opgevolgd, de budgetten worden tussentijds gecontroleerd om tijdig in te kunnen grijpen wanneer nodig en er wordt een gedetailleerde planning opgemaakt zodat u er steeds zicht op heeft in welke fase der werken we zitten en wanneer de werken zullen beëindigd worden. Als laatste zal architime u bijstaan bij de oplevering der werken en de nodige service geven nadat de werken werden voltooid zodat u met een goed gevoel kan terugblikken op een geslaagde realisatie in uw nieuwe professionele praktijk.
xplicitWerkwijze