Ontwerp

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst peilen wij naar uw persoonlijke behoeftes en brengen deze in kaart als voorbereiding op het ontwerp. Dit kan gaan over de doorstroming van uw patiënten en medewerkers, de organisatie van het onthaal, de integratie van de administratieve ruimte, open versus gesloten ruimtes, de optimalisatie van uw behandel-, oefen- en onderzoeksruimtes, enz…, en dit alles in functie van uw specialisaties.
In een volgende stap worden uw behoeftes omgezet in een duidelijk uitgewerkt voorontwerp bestaande uit grondplannen, snedetekeningen en 3D impressies. De gewenste apparatuur en het meubilair wordt op een realistische schaal ingetekend op uw grondplan. De 3D impressies geven u een duidelijk beeld hoe de praktijk er na de bouwwerken zal uitzien. Ook wordt er een detailontwerp toegevoegd van het maatmeubilair.
Bijkomend stellen we de materialen en kleuren voor die uw medische praktijk een professionele uitstraling geven. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw persoonlijke stijl en voorkeuren.

Voor referenties kan u ook steeds terecht op onze Facebook pagina.

Referenties

xplicitOntwerp