Inrichting

Architime verzorgt de inrichting met ondermeer het aanbestedingsdossier, bestaande uit de detailplannen, meetstaten en technische lastenboeken zodat een ondubbelzinnige prijs kan worden gevraagd. Bijkomend zorgen wij voor de technische uitwerking van de akoestiek, de verlichting, het verwarmings-en koelingssysteem en de ventilatie zodat een aangenaam binnenklimaat kan gegarandeerd worden. Indien nodig wordt het bouwaanvraagdossier opgemaakt en ingediend bij de stedenbouwkundige diensten.

Voor referenties kan u ook steeds terecht op onze Facebook pagina.

Referenties

xplicitInrichting